Disclaimer

Grasboom Woerden heeft bij het samenstellen van deze website de grootste zorgvuldigheid in acht genomen. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.

Stichting De Woongaard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. Alle rechten voorbehouden.

Iedere vorm van openbaarmaking of hergebruik van de inhoud van deze website is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat De Grasboom en/of onderliggende Grasboom projecten zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijven.

Bronvermedlingen

Beeldmateriaal algemeen gebruik

Specifiek beeldmateriaal