Organisatie

Stichting De Woongaard

Dit ouderinitiatief is aangesloten bij Stichting De Grasboom.

Projectnaam

Grasboom Woerden

Statutaire naam

Stichting De Woongaard

ANBI status, rechtsvorm & coderingen

 • ANBI status: Ja (begindatum 04-04-2022)
 • Stichting (rechtspersoon)
 • RSIN / fiscaal nr: 8592 14 734
 • KvK nr: 72726555
 • SBI code: 8720

Doelstelling

Doelstelling van stichting De Woongaard is om mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk een eigen leven te leiden, waarbij bewoners, waar mogelijk, zelf de regie voeren en waar nodig de ondersteuning krijgen die zij verdienen/nodig hebben.

De zelfstandige woningen zijn onderdeel zijn van een woongroep. De samenstelling van de woongroep is gemengd, van jong volwassen tot middelbare leeftijd, bij een groepsgrootte tot 15 personen.

Jaarplan stichting De Woongaard

Jaarplan 2023 (financieel overzicht 2022 en begroting 2023)

Kenmerken

 • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
 • Ouderinitiatief
 • Participatie-gerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (Ggz)
 • Wooninitiatief zoals bedoeld in artikel 3.1.4 Besluit Langdurige Zorg
 • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
 • Pgb-aanbieder voor Wmo en Wlz (geen ZIN)
 • Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
 • Specifieke doelgroep: van jongvolwassenen tot middelbare leeftijd met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

 • Beschermd Wonen (Wmo)
 • Ggz-wonen (Wlz)
 • Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
 • Zorg-clusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm

 • Individuele begeleiding
 • Zorg op afspraak
 • Zorg zonder verblijf

Organisatie Grasboom Woerden

 • Bestuur met minimaal 80% vertegenwoordiging door ouders/naastbetrokkenen
 • Commissie Bouw en inrichting
 • Commissie Zorg & groepsvorming
 • Commissie Financiën, juridische zaken en PR
 • Aangesloten bij stichting de Grasboom.

Woningcorporatie

Cazas Wonen (KvK nr. 30039900)

Formeel zorgaanbieder

Stichting De Woongaard (Hoofdaannemer)

Geselecteerd zorgleverancier

Nader te bepalen

Financiering van de zorg

 • Wmo: Regionale toegang Utrecht (Wmo Centrum gemeente) / gemeente Woerden. Beschikking Beschermd Wonen* met Pgb (geen ZIN)
 • Wlz: Zorgkantoor Beschikking Ggz-wonen met Pgb en wooninitiatieventoeslag (geen ZIN)